Verksamheten

Våra hörnstenar

Vårt arbetssätt präglas av ett nära samarbete med våra uppdragsgivare och vi arbetar alltid för väl fungerande kommunikation, rapportering och redovisningar. Detta är en av förutsättningarna för att vi ska kunna genomföra uppdragen på det sätt som uppdragsgivaren tänkt sig samt utveckla ungdomen i en positiv riktning. Uppdragsgivaren hålls löpande informerad, genom bl.a. månadsrapporter, om vad som sker så att all information alltid är aktuell för alla parterna.
Vi har erforderliga tillstånd från IVO – Inspektionen för vård och omsorg, för våra platser i HVB-lägenhet och i öppenvården MDK. Tillsyn görs kontinuerligt av IVO varje år.

Kvalitetssäkring

Kvalitets- och utvecklingsarbetet inom Alba-Camp är en ständigt pågående process. Alba-Camps verksamhet är inom livsområden som ständigt förändras och utvecklas. För att kvalitetssäkra vår verksamhet och utvecklingsarbetet med ungdomen sker en fortlöpande utbildning – och kompetensutveckling.

Verksamheten skall ta hänsyn både till människa och miljö. Alba-Camp skall ha en så låg
miljöpåverkan som möjligt. I alla våra inköp skall vi välja miljöanpassade, ekologiska och rättvisemärkta produkter.

Vi är miljödiplomerade sedan 2011-02-14.