Vårt stöd

HVB-lägenheter

Alba-Camp tar emot ungdomar mellan 16 och 23 år med psykosociala svårigheter. Våra HVB-lägenheter är inrymda i vårt eget hyreshus på Mellbyvägen 31 i Partille. 

På Alba-Camp kan vi erbjuda ungdomar över 18 år boende i egen lägenhet och vi arbetar individanpassat utifrån varje ungdoms behov. För de ungdomar som ännu ej fyllt 18 finns möjlighet att bo i egen studio i anslutning/närhet till personalutrymmen alternativt i delad lägenhet tillsammans med en annan ungdom samt sovande personal. 

Kombinationen av eget boende och en hög vuxennärvaro ger ungdomarna förutsättningar till en god utveckling. Under tiden på Alba-Camp får ungdomen ta ansvar för sin egen lägenhet och tillsammans med personal träna på de olika färdigheter och strategier som krävs för att bli en självständig individ.

Vårt arbetssätt skapar möjligheter för ungdomarna att kunna fokusera på sin egen utveckling utan att de behöver dela tid och utrymmen med andra ungdomar. 

På Alba-Camp finns det tillgång till vaken personal dygnet runt.

Arbetssätt

På Alba-Camp får ungdomarna naturligt träna sociala färdigheter som att ta hänsyn till andra hyresgäster, planera sin ekonomi och olika hushållssysslor. Målet är att skapa en självständighet i vardag och boende. Vi använder oss av manualbaserade träffar där kraven/nivån anpassas efter ungdomens behov.

För den allmänna trivseln och för att skapa trygghet och förutsägbarhet för våra ungdomar så finns ett antal grundregler att förhålla sig till gällande besök, rökning, tider osv. Vi vill också att alla ungdomar som bor på Alba-Camp ska ha någon form av daglig sysselsättning såsom skola, jobb eller praktik. 

Verksamheten utgår från lösningsfokuserad korttidsterapi med syfte att medvetandegöra och stärka det som fungerar. Vi använder oss av MI som förhållningssätt i mötet med våra ungdomar och behandlingsarbetet bygger på kognitiv beteendeterapi som förklaringsmodell och teoretisk bas. 

Placering på Alba-Camp är frivilligt och sker alltid i samråd med socialtjänst, vårdnadshavare och ungdom.

Familjeboende

I Alba-Camps familjeboende har vi plats för två flickor. Boendet, som är en egen del av den övriga verksamheten, är belägen i samma fastighet som våra HVB-lägenheter. I familjeboendet arbetar kvinnlig behandlingspersonal i medlevarskap för att skapa trygghet, kontinuitet och känsla av/likhet med ett ordinärt familjehem. Dygnet runt finns också tillgång till övrig personal på Alba-Camp.

Familjeboendet riktar sig till de ungdomar som har ett större behov av stöd, omsorg och vuxennärvaro än vad som erbjuds i våra HVB-lägenheter. Placering i familjeboendet kan också vara ett steg till insluss i en av våra lägenheter.

Öppenvård

Utöver placering i våra HVB-lägenheter och i vårt familjeboende kan vi erbjuda öppenvårdsuppdrag som kan anpassas utifrån individuella behov. Öppenvården kan innehålla stöttning av ungdom i hemmiljö och /eller skola, strukturerade MI-samtal, individuellt samtalsstöd utifrån KBT och ERGT. Öppenvård kan också erbjudas i form av eftervård där vi kan finnas kvar i en övergång till annat boende alternativt som inslussningsperiod innan placering.