På Alba-Camp får ungdomarna naturligt träna sociala färdigheter som att ta hänsyn till andra hyresgäster, planera sin ekonomi och olika hushållssysslor. Målet är att skapa en självständighet i vardag och boende. Vi använder oss av manualbaserade träffar där kraven/nivån anpassas efter ungdomens behov.

För den allmänna trivseln och för att skapa trygghet och förutsägbarhet för våra ungdomar så finns ett antal grundregler att förhålla sig till gällande besök, rökning, tider osv. Vi vill också att alla ungdomar som bor på Alba-Camp ska ha någon form av daglig sysselsättning såsom skola, jobb eller praktik. 

 

Verksamheten utgår från lösningsfokuserad korttidsterapi med syfte att medvetandegöra och stärka det som fungerar. Vi använder oss av MI som förhållningssätt i mötet med våra ungdomar och behandlingsarbetet bygger på kognitiv beteendeterapi som förklaringsmodell och teoretisk bas. 

Placering på Alba-Camp är frivilligt och sker alltid i samråd med socialtjänst, vårdnadshavare och ungdom.

Läs mer om våra olika insatser och stöd på respektive sida i menyn.