Vårt stöd

Vi tar emot ungdomar mellan 16-23 år. Våra HVB-lägenheter är inrymda i vår egen hyresfastighet på Mellbyvägen 31 med närhet till Partille tågstation, affärer och skolor. Alla lägenheter är möblerade och fullt utrustade med hög standard.

Alba-Camp är ett unikt HVB. De ungdomar som får stöd hos oss, bor i egen lägenhet. Alba-Camp jobbar uteslutande en-mot-en. Vilket borgar för att ungdomens individuella utvecklingsarbete blir mer effektivt och lugnt. Ungdomen behöver ej “dela” på vuxna och kan koncentrera sig på sina egna behov och sin egen process, utan att behöva förhålla sig till andra ungdomars behov. “Smittorisken” finns ej. Vårt arbetssätt ger teamet på Alba-Camp en snabb och tydlig kartläggning för ungdomens resurser och behov.

Vaken personal dygnet runt.
Några nyckelbegrepp;
individ, lugn, trygghet, “att bli sedd”, självständig.

Det individuella utvecklingsarbetet sker enligt MI modell med lösningsfokuserad grundsyn.
Familjearbete, nätverksinriktat och systemiskt förhållningssätt.

Vi kan även erbjuda:
Alba-Camp öppenvård- MDK
A.R.T-utbildning
A.R.T-tränarutbildning
A.C.T – utbildning
Lösningsfokuserad korttidsterapi

Ungdomarna får naturligt träna sociala färdigheter som hänsyn till andra hyresgäster. Även planera och ta ansvar för sin egna ekonomi. Hushållssysslor som tvätt, måltider, städning – ADL rutiner – är grundläggande träning varje dag i Alba-Camps HVB-lägenheter. Målet är att skapa en självständighet i vardag och boende. Där vi på ett tydligt sätt dokumenterar ungdomarnas utveckling.
Givetvis finns också ett antal grundregler för den allmänna trivseln som gäller besök, rökning, tider, droger etc.
Daglig sysselsättning såsom skola, eller jobb är mycket viktigt för att den unges vardag skall bli kvalitativ.

Placering i Alba-Camps HVB-lägenhet är frivilligt och sker i samråd med socialtjänsten, familj, nätverk och den sökande.

Efter insatsen i Alba-Camps HVB-lägenheter, kan vi utforma ett eftervårdskontrakt för att underlätta den fortsatta utvecklingen och en större självständighet i eget boende.

Vi kan även utforma s.k. insluss till HVB-lägenheten. Vilket är en plan som hjälper ungdomen att successivt bo in sig i lägenheten. Kan vara ett bra hjälpmedel om ungdomen ex. flyttar från SIS-institution. Där struktur och hållande är mer strikt.

Från den 1 november 2018 erbjuder Alba-Camp Gården unikt boende enbart för flickor

I en specialinredd lägenhet om fem rum och kök i vår egen fastighet/HVB på Mellbyvägen 31, Partille, erbjuder vi från 1 november 2018 ett förstärkt boende inom den befintliga verksamheten som vi kallar Alba-Camp Gårdens familjeboende. Här skapar vi den bästa möjliga miljön för särskilt behövande barn/ungdomar att utvecklas och växa i. Målgrupp är flickor med psykosociala svårigheter och/eller neurologiska diagnoser och som behöver bo i det lilla sammanhanget där struktur, omsorg och rutiner är centralt.  

Familjeboendet erbjuder två platser och är uppbyggt kring medlevarskap vilket innebär att tre behandlare (som alla är kvinnor) bor tillsammans med de två flickorna en vecka vardera med rullande schema. Detta skapar en trygghet, stabilitet, omsorg, rutin och struktur vilket ger boendet karaktären av ordinär familj. Flickorna får dygnet runt stöd från de vuxna som bor i lägenheten, dels sekundärt stöd av den övriga personalen som finns i huset för Alba-Camp Gårdens övriga ungdomar. Vaken personal finns i huset dygnet runt.

Vår fastighet på Mellbyvägen 31 i Partille inrymmer idag 13 lägenheter med tillstånd för HVB-verksamhet från IVO. Denna specialanpassade lägenhet för familjeboende omfattas självklart av det tillståndet.