Vårt stöd

Vi tar emot ungdomar mellan 16-23 år. Våra HVB-lägenheter är inrymda i vår egen hyresfastighet på Mellbyvägen 31 med närhet till Partille tågstation, affärer och skolor. Alla lägenheter är möblerade och fullt utrustade med hög standard.

Alba-Camp är ett unikt HVB. De ungdomar som får stöd hos oss, bor i egen lägenhet. Alba-Camp jobbar uteslutande en-mot-en. Vilket borgar för att ungdomens individuella utvecklingsarbete blir mer effektivt och lugnt. Ungdomen behöver ej “dela” på vuxna och kan koncentrera sig på sina egna behov och sin egen process, utan att behöva förhålla sig till andra ungdomars behov. “Smittorisken” finns ej. Vårt arbetssätt ger teamet på Alba-Camp en snabb och tydlig kartläggning för ungdomens resurser och behov.

Vaken personal dygnet runt.
Några nyckelbegrepp;
individ, lugn, trygghet, “att bli sedd”, självständig.

Det individuella utvecklingsarbetet sker enligt MI modell med lösningsfokuserad grundsyn.
Familjearbete, nätverksinriktat och systemiskt förhållningssätt.

Vi kan även erbjuda:
Alba-Camp öppenvård- MDK
A.R.T-utbildning
A.R.T-tränarutbildning
A.C.T – utbildning
Lösningsfokuserad korttidsterapi

Ungdomarna får naturligt träna sociala färdigheter som hänsyn till andra hyresgäster. Även planera och ta ansvar för sin egna ekonomi. Hushållssysslor som tvätt, måltider, städning – ADL rutiner – är grundläggande träning varje dag i Alba-Camps HVB-lägenheter. Målet är att skapa en självständighet i vardag och boende. Där vi på ett tydligt sätt dokumenterar ungdomarnas utveckling.
Givetvis finns också ett antal grundregler för den allmänna trivseln som gäller besök, rökning, tider, droger etc.
Daglig sysselsättning såsom skola, eller jobb är mycket viktigt för att den unges vardag skall bli kvalitativ.

Placering i Alba-Camps HVB-lägenhet är frivilligt och sker i samråd med socialtjänsten, familj, nätverk och den sökande.

Efter insatsen i Alba-Camps HVB-lägenheter, kan vi utforma ett eftervårdskontrakt för att underlätta den fortsatta utvecklingen och en större självständighet i eget boende.

Vi kan även utforma s.k. insluss till HVB-lägenheten. Vilket är en plan som hjälper ungdomen att successivt bo in sig i lägenheten. Kan vara ett bra hjälpmedel om ungdomen ex. flyttar från SIS-institution. Där struktur och hållande är mer strikt.

Alba-Camps familjeboende

I en specialinredd lägenhet om fyra rum och kök i vår egen fastighet på Mellbyvägen 31, Partille, erbjuder vi ett förstärkt boende inom den befintliga verksamheten som vi kallar Alba-Camps familjeboende. Här skapar vi den bästa möjliga miljön för dessa flickor att utvecklas och växa i. Målgruppen är flickor med psykosociala svårigheter och/eller neuropsykiatriska diagnoser som behöver bo i det lilla sammanhanget där struktur, omsorg och rutiner är centralt.  

Familjeboendet erbjuder två platser och är uppbyggt kring medlevarskap. Detta innebär att kvinnliga ungdomsbehandlare bor tillsammans med de två flickorna. Detta skapar en trygghet, stabilitet, omsorg, rutin och struktur vilket ger boendet karaktären av ordinär familj. Flickorna får stöd dygnet runt från de vuxna som bor i lägenheten. Det finns även tillgång till övrig personal i husets HVB-verksamhet. Vaken personal finns i huset dygnet runt.