Vi på Alba-Camp har sedan 1981 stöttat barn och ungdomar med hjälp till självständighet. Våra HVB-lägenheter har vuxit fram från ett traditionellt HVB-hem som fanns i Alba-Camps regi tidigare. Konceptet med HVB-lägenheter, där alla ungdomar har sin egen lägenhet, egen ekonomi och sköter sitt hushåll helt på egen hand har visat sig vara ett vinnande koncept för att nå just självständighet som är målet.

 
Alba-Camp tar emot ungdomar mellan 16 och 23 år med psykosociala svårigheter. Våra HVB-lägenheter är inrymda i vårt eget hyreshus på Mellbyvägen 31 i Partille. På Alba-Camp kan vi erbjuda ungdomar över 18 år boende i egen lägenhet och vi arbetar individanpassat utifrån varje ungdoms behov.

Under tiden på Alba-Camp får ungdomen ta ansvar för sin egen lägenhet och tillsammans med personal träna på de olika färdigheter och strategier som krävs för att bli en självständig individ. Vårt arbetssätt skapar möjligheter för ungdomarna att kunna fokusera på sin egen utveckling utan att de behöver dela tid och utrymmen med andra ungdomar. På Alba-Camp finns det tillgång till vaken personal dygnet runt.

Utifrån det uppdrag som socialtjänsten ger oss skräddarsyr vi tillsammans med ungdomen och viktiga nära anhöriga en insats som fungerar för alla inblandade parter. Boendet på Alba-Camp ska ses som en trygg tillvaro där ungdomen får hjälp till självhjälp. Vi tror på transparens och för kontinuerligt en dialog med ungdomen för att säkerställa att vi har samma mål i de processer som ungdomen går igenom.

 
Vi arbetar lösningsfokuserat med en bas i KBT och praktiskt så innebär det att vi sällan gör saker för ungdomen, vi gör saker med ungdomen. Allt från att söka ekonomiskt bistånd till att vara involverad i renoveringar av fastigheten uppmuntrar vi ungdomen att vara delaktig i genom motiverade samtal(MI).

Lägenheterna på Alba-Camp håller en hög standard där vi hela tiden strävar efter att aktivt hålla lägenheterna i ett mycket gott skick. Ett mål under insatsen på Alba-Camp är att man så snabbt som möjligt kommer sysselsättning som kan vara skola, jobb eller praktik. Vi tror på att känna en känsla av sammanhang och att en sysselsättning är en stor bidragande faktor till det.