Öppenvården är en naturlig del av Alba-Camps arbete för barn och ungdomas välmående. Innan andra insatser startar eller efter att andra insatser avslutas så är öppenvård en insats som hjälper den unge att förbereda sig för en omställning i livet.

 
Vi på Alba-Camp erbjuder öppenvårdsuppdrag som kan anpassas utifrån individuella behov. Öppenvården kan innehålla stöttning av ungdom i hemmiljö och/eller skola. Stöttningen kan ske i till exempel strukturerade MI-samtal, individuellt samtalsstöd utifrån KBT och ERGT. Öppenvård kan också erbjudas i form av eftervård där vi kan finnas kvar i en övergång till annat boende. Öppenvården kan således ses som en möjlig förlängning av en HVB-placeringen på Alba-Camp men även som inslussningsperiod innan placering från ett tidigare boende. Öppenvården är ett naturligt steg i ledet av stöd som Alba-Camp erbjuder barn och ungdomar.

 
Öppenvården kan även innefatta ett familjearbete där vi på hemmaplan stöttar familjer med att till exempel bryta destruktiva mönster. Alba-Camps familjeterapeuter jobbar med systemteori och har en bred bas för att kunna identifiera och arbeta med familjens brister. Ett familjearbete kan även erbjudas vid tillfällen då ett barn eller en ungdom i familjen bott inom Alba-Camps regi och ska flyttatillbaka hem. Öppenvården i hemmet är då en naturlig övergång som syftar till att barnet/ungdomen får en bekväm flytt hem. I familjearbetet får ungdomen stöttning med att etablera de verktyg som denne fått med sig från Alba-Camp i hemmet. Samtidigt får föräldrarna verktyg för att ta emot en ungdom på ett bra sätt.