Viktig information om Coronaviruset och Covid-19

Vår omsorg om våra boende är alltid första prioritet. Utbrottet av Covid-19 påverkar hela samhället och vi har vidtagit kraftfulla åtgärder för att säkra vårt boende och de ungdomar som bor här.

Bakgrund nationellt

Covid-19 klassas som en pandemi vilket innebär att smittan sprider sig i en stor del av världen. Dödsfallen ökar i Sverige med 5 842 bekräftade dödsfall. Den 10:e september är siffran på antalet smittade ca 85 880 personer (19 091 i Västra Götaland). Sverige inriktar nu arbetet på att minimera dödlighet och sjuklighet i hela befolkningen samt skydda från övriga negativa konsekvenser för individ och samhälle. Rekommendationerna är att alla ska undvika social kontakt vid förkylningssymptom, särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre. 

På Alba-Camp

Våra ungdomar bor i egna lägenheter och har inget direkt samröre med andra ungdomar i boendet, det förekommer inga gemensamma måltider eller aktiviteter. Hygienföreskrifter har uppdaterats och alla har fått en personlig genomgång/instruktion i hur man ska agera i offentliga miljöer och i hemmet. Besök av vänner, familj och övriga ska föregås av en diskussion om hur den besökande personen mår och om några symptom förekommer. Inga personer som uppvisar några symptom på förkylningsliknande tillstånd får besöka boendet. 

Om någon av de boende skulle uppvisa ovanstående symptom finns en checklista som ska följas. Det som i första hand gäller är självkarantän i den egna lägenheten och kontakt med sjukvården via 1177 samt kontakt med personal via telefon.

Personalen har instruktioner att stanna hemma vid symptom på förkylning eller luftvägsinfektion och kontakta sjukvårdsupplysningen.

Vid frågor kontakta Tillfällig föreståndare Linda Lubian tel. 0730783910