Viktig information om Coronaviruset och Covid-19

Vår omsorg om våra boende är alltid första prioritet. Utbrottet av Covid-19 påverkar hela samhället och vi har vidtagit kraftfulla åtgärder för att säkra vårt boende och de ungdomar som bor här.

Bakgrund nationellt

Covid-19 klassas nu som en pandemi vilket innebär att smittan sprider sig i en stor del av världen. Dödsfallen ökar i Sverige med 4 659 bekräftade dödsfall. Den 8:e juni är siffran på antalet smittade ca 44 730 personer (7 947 i Västra Götaland). Sverige inriktar nu arbetet på att skydda de mest sårbara i samhället istället för att fokusera på smittspridning. Rekommendationerna är att alla ska undvika social kontakt vid förkylning, särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre. 

Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och är förbjudna att besöka äldreboenden. Flera vårdinrättningar har stängt för besök.
Gymnasieskolor och högre utbildningar har förlagt sin utbildning på distans och flera stora företag har permitterat sina anställda. 

På Alba-Camp

Våra ungdomar bor i egna lägenheter och har inget direkt samröre med andra ungdomar i boendet, det förekommer inga gemensamma måltider eller aktiviteter. Hygienföreskrifter har uppdaterats och alla har fått en personlig genomgång/instruktion i hur man ska agera i offentliga miljöer och i hemmet. Besök av vänner, familj och övriga ska föregås av en diskussion om hur den besökande personen mår och om några symptom förekommer. Inga personer som uppvisar några symptom på förkylningsliknande tillstånd får besöka boendet. 

Om någon av de boende skulle uppvisa ovanstående symptom finns en checklista som ska följas. Det som i första hand gäller är självkarantän i den egna lägenheten och kontakt med sjukvården via 1177 samt kontakt med personal via telefon.

Personalen har instruktioner att stanna hemma vid symptom på förkylning eller luftvägsinfektion och kontakta sjukvårdsupplysningen.

Vid frågor kontakta Tillfällig föreståndare Linda Lubian tel. 0730783910