Vi på Alba-Camp tar emot ungdomar mellan 16 och 23 år med psykosociala svårigheter. Våra HVB-lägenheter är inrymda i vårt eget hyreshus i närheten av Göteborg.
På Alba-Camp kan vi erbjuda ungdomar över 18 år boende i egen lägenhet och vi arbetar individanpassat utifrån varje ungdoms behov. För de ungdomar som ännu ej fyllt 18 finns möjlighet att bo i egen studio i anslutning/närhet till personalutrymmen alternativt i delad lägenhet tillsammans med en annan ungdom samt sovande personal.

Vi på Alba-Camp har samarbetat med socialtjänsten sedan 1981 för att på olika sätt hjälpa ungdomar på sin resa mot självständighet. Vi följer hela tiden det behov som finns i samhället och just nu finns en stor efterfrågan på familjehem. Från och med årsskiftet 19/20 har vi jobbat hårt med planering och utbildning för att i augusti 2020 kunna erbjuda familjehem i Alba-Camps regi. Vi ser fram emot att starta upp en ny fantastisk gren i vår verksamhet och ser fram emot att komma igång med det som vi så länge planerat.

Viktig information om Coronaviruset och Covid-19

Vår omsorg om våra boende är alltid första prioritet. Utbrottet av Covid-19 påverkar hela samhället och vi har vidtagit kraftfulla åtgärder för att säkra vårt boende och de ungdomar som bor här. Läs mer här.