Vi på Alba-Camp tar emot ungdomar mellan 16 och 23 år med psykosociala svårigheter. Våra HVB-lägenheter är inrymda i vårt eget hyreshus i närheten av Göteborg.
På Alba-Camp kan vi erbjuda ungdomar över 18 år boende i egen lägenhet och vi arbetar individanpassat utifrån varje ungdoms behov. För de ungdomar som ännu ej fyllt 18 finns möjlighet att bo i egen studio i anslutning/närhet till personalutrymmen alternativt i delad lägenhet tillsammans med en annan ungdom samt sovande personal.

På Alba-Camp har vi även ett familjeboende där vi har plats för två flickor. Boendet, som är en egen del av HVB-verksamheten, är belägen i samma fastighet som våra HVB-lägenheter.
Familjeboendet riktar sig till de ungdomar som har ett större behov av stöd, omsorg
och vuxennärvaro än vad som erbjuds i våra HVB-lägenheter. Placering i
familjeboendet kan också vara ett steg till insluss i en av våra lägenheter.

Viktig information om Coronaviruset och Covid-19

Vår omsorg om våra boende är alltid första prioritet. Utbrottet av Covid-19 påverkar hela samhället och vi har vidtagit kraftfulla åtgärder för att säkra vårt boende och de ungdomar som bor här. Läs mer här.