Vi på Alba-Camp bedriver familjehemsverksamhet för att kunna hjälpa barn och ungdomar som är i behov av att hitta ett hem där de kan passa in och känna stöttning och trygghet.

 

Vårt mål i hela verksamheten är att skapa ett tryggt sammanhang där vi fokuserar på och stärker det som fungerar vilket innefattar även vår familjehemsverksamhet. En annan viktig del är att hitta individuella lösningar utefter de behov som barnet eller ungdomen har. Vårt bemötande och förhållningssätt präglas av respekt, ödmjukhet, tydlighet och nyfikenhet. 

Vi vill och vi ska hjälpa de barn/ungdomar som är i behov att bygga en stabil plattform för att kunna skapa sig en trygg framtid. För att nå dit krävs ett nära samarbete där familjehemmets roll har stor påverkan och det är viktigt att deras röst blir hörd. Familjehemmet kommer att ingå i ett team tillsammans med familjehemskonsulenten.

 

Det arrangeras regelbundna tillfällen för familjehemmen att träffas samt fortbildningsdagar tillsammans med personalen på Alba-Camp. Vi erbjuder även beredskap där man oavsett tid på dygnet kan komma i kontakt med antingen vår ansvariga familjehemskonsulent alternativt vår erfarna personal på boendet.

Vårt arbetssätt präglas av ett nära samarbete med våra uppdragsgivare och vi lägger stor vikt på väl fungerande kommunikation, rapportering och redovisning. Vi på Alba-Camp har tillstånd att bedriva familjehemsvård för barn/ungdomar 0-21 år. Vi är ett familjeägt företag som har funnits sedan 1981 och som verkar för kavlité snarare än kvantitet. Målet att skapa goda förutsättningar till en ljus framtid för barn och ungdomar når vi tillsammans.

För frågor och mer information, kontakta gärna:

Helén Petersson

Familjehemskonsulent

---------------

+46 730 56 75 91
helen.petersson@albacamp.com