Utöver vårt individuella ungdomsarbete tar Alba-Camps träningslägenheter även emot familjer. Unga ensamstående mammor eller pappor, unga familjer med både mamma och pappa. Familjearbetet i Alba-Camps träningslägenheter skall bidra till ett tryggt och förutsägbart boende och vardag. För både föräldrar och barn. Vid inflytt till Alba-Camps träningslägenheter kommer familjen att förses med en rymlig lägenhet som är fullt inredd. Familjen kommer att få stöd av ett team med lång erfarenhet. Där en person från teamet kommer att utses till kontaktperson.

Inledningsvis kommer teamet inom Alba-Camps träningslägenheter att göra en kartläggning av familjen och familjens nätverk. Dess styrkor och resurser kommer att uppmärksammas så att dessa på bästa sätt kan införlivas i utvecklingsarbete och tas till vara för vidare liv och vardag efter tiden på Alba-Camp.

Genom boendet i Alba-Camps träningslägenheter kommer familjen få stöd i bl.a.:

  • ADL- Aktiv Daglig Livsföring
  • Familjesamtal
  • Föräldrarollen
  • Sysselsättning
  • Ekonomi
  • etc.

Boendet skall leda till att familjen kan få en boendereferens som kan var till grund för vidare boende. I familjen kommer alla att få komma till tals om vad de hoppas med boendet i Alba-Camps träningslägenheter och dess behandlingsinsats.