Lösningsfokuserad korttidsterapi Alba-camp erbjuder lösningsfokuserad korttidsterapi. Samtalen erbjuds såväl till privatpersoner samt personer som är boende i våra lägenheter. Du som privatperson kan boka samtal direkt med oss.

Lösningsfokuserade intervjuare/behandlare sysslar med att utveckla och konstruera lösningar genom att:

  • tillsammans med dig som klienten uttala och beskriva hur du vill ha det i framtiden när ditt s.k. problem som fört dig till samtal är löst
  •  att se på “bitar av bättre” och mäta dina framsteg som du gör att du rör dig i den riktning som är viktig för dig.
  •  med dig som klient förtydliga och hitta de gemensamma nämnare som idag visar på att du kan och gör det som du önskar göra (se punkt 1)

Lösningsfokus medvetandegör det positiva du redan gör. Många gånger märker du som klient inte det kreativa som du gör och önskar att göra. Många gånger ser inte du som klient det som du önskar att göra. Att du missar dessa små ting i vardagen som ger dig energi och som visar att du redan är i det sammanhang du önskar vara i. Om än kort och sporadiskt men att du ändå är där eller gör det du vill göra. Har du gjort det en gång kan du göra det en gång till, och en gång till och …..

Du har och äger redan dina egna lösningar. Intervjuaren förtydligar detta tillsammans med dig. Att intervjuaren fokuserar på och intresserar sig för de saker som du anser fungerar – snarare än för vad som inte fungerar. Därmed belyses automatiskt dina resurser och styrkor och dessa används för att skapa hållbara lösningar. Det är inspirerande och anmärkningsvärt att se klienter med stor variation på svårigheter arbeta fram egna unika lösningar som leder till hållbara positiva förändringar.