Helhetsinsatsen innebär att vi tar ett övergripande ansvar för ungdomens hela livsföring. Under placeringen betalar ungdomen ingen hyra och vi står för ett boendestöd i nivå med ekonomiska bistånd ungdomen har rätt till. Ungdomen kommer att få stöd av ett team med lång erfarenhet. Där en person från teamet kommer att utses till kontaktperson.
Vi ansvarar för den dagliga sysselsättningen och sköter tillsammans med ungdomen kontakterna med skola, sjukvård och övriga samhällsfunktioner. Insatsen är initialt inriktad på välbefinnande och att ungdomen ska förstå mer om sig själv och sin roll i samspel med andra människor. Social färdighetsträning är en del i arbetet samtidigt som praktiska färdigheter i boendet tränas dagligen, ADL-träning, i form av matlagning, städning, tvätt etc.

Placeringen kan ses som en motsvarighet till placering på HVB men där man bedömer att individuell träning i lägenhet är att föredra. En Helhetsinsats innebär 4 – 6 s.k. träffar per vecka då vi utgår från den individuella genomförandeplanen och tillsammans med ungdomen går igenom ekonomi, hushållsarbete, sysselsättning etc. Vi har en daglig kontakt och följer ungdomen nära i vardagen.
Vi visar, coachar samt instruerar och har en långsiktig planering för att ungdomen successivt ska klara sig med mindre stöd, se Grundinsats, när ungdomen är mogen för det.

I kostnaden ingår hyreskostnad och boendestöd samt alla i övrigt förekommande kostnader ex. tolkkostnader, psykolog, sjukvård, körkort, gymkort, busskort etc.