Grundinsatsen innebär ett självständigt boende samt livsföring och riktar sig mot ungdomar som redan innan placeringen har en daglig sysselsättning. Grundinsatsen riktar sig till ungdomar som har behov av en lägre grad av stöd i vardagen. Ungdomen kommer att få stöd av ett team med lång erfarenhet. Där en person från teamet kommer att utses till kontaktperson.
Ungdomen ska klara att betala sin hyra själv och sköta sin ekonomi med hjälp av egna inkomster i form av eget arbete, studielån eller försörjningsstöd. Efter placering skall insatsen ses som ett referensboende för framtiden. Vårt arbete riktar in sig på fysiska träffar ca 2 gånger per vecka då vi följer upp genomförandeplanen och tillsammans med ungdomen går igenom ekonomi, hushållsarbete, etc.
Vi har daglig kontakt med ungdomen, men mer ansvar läggs på ungdomen att söka upp teamet på Alba-Camp för stöd i vardagen. Vi visar, coachar och instruerar ungdomen som även själv förväntas vara drivande i kontakter med skola, sjukvård och övriga samhällsfunktioner.