Våra hörnstenar

 

Vårt arbetssätt präglas av ett nära samarbete med våra uppdragsgivare och vi arbetar alltid för väl fungerande kommunikation, rapportering och redovisningar. Detta är en av förutsättningarna för att vi ska kunna genomföra uppdragen på det sätt som uppdragsgivaren tänkt sig. Uppdragsgivaren hålls löpande informerad, genom bl.a. månadsrapporter, om vad som sker så att all information alltid är aktuell för alla parterna.
Vi har erforderliga tillstånd från IVO – Inspektionen för vård och omsorg, för våra platser i träningslägenhet och i mellanvården MDK. Tillsyn görs kontinuerligt av IVO varje år.

 

Kvalitetssäkring

Kvalitets- och utvecklingsarbetet inom Alba-Camp är en ständigt pågående process. Alba-Camps verksamhet är inom livsområden som ständigt förändras och utvecklas. Utvecklingsarbete, internutbildning för kvalitetssäkring är hörnstenarna i vår egen behandlingsfilosofi och all personal genomgår fortlöpande utbildning och kompetensutveckling.

Miljö

Verksamheten skall ta hänsyn till människa och miljö. Alba-Camp skall ha en så lågmiljöpåverkan som möjligt.
Det möjliggörs genom följande:

  • I alla våra inköp skall vi välja miljöanpassade, ekologiska och rättvisemärkta produkter.
  • Planera våra resor, åka kollektiv i stor utsträckning som möjligt.
  • Sopsortera
  • Återanvändning av möbler, textilier etc.
  • Hela personalen arbetar tillsammans för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.
  • Arbeta för att förebygga föroreningar och minska energianvändningen i vår fastighet.

Vi är miljödiplomerade sedan 2011-02-14, vi omdiplomeras kontinuerligt efter branschens krav.